NBI™

ВРЕМЕ Е ДА НАПРАВИШ ИЗБОР

КРЕИРАМЕ ЖИВОТ СВЕСНО!

ВРЕМЕ Е ДА НАПРАВИШ ИЗБОР

Не си сигурен/на што повеќе ти одговара - природни или општествени науки? Чувствуваш притисок затоа што сè уште не можеш со сигурност да одговориш на ова прашање? Изборот на образованието, а подоцна и на кариерата, се клучни одлуки во животот на секоја личност и за нејзиниот натамошен успех, а и за среќен живот. Ако се направат погрешни избори, често пати тие може да доведат до лошо исполнување на задачите и многу фрустрации на лично ниво, но и за твоите родители, професори… Од друга страна пак, донесувањето правилна одлука, може да придонесе за големо задоволство и достигнувања како студент, а и за ветувачка кариера во иднина!

NBI™ ЗА ВИСТИНСКА ОДЛУКА

NBI™ ќе ти помогне да го разбереш најефективниот начин на учење и репродукцијата на знаењето, комуникација со врсниците, со семејството, а и да го избереш средното училиште / факултет кој најмногу ти одговара.

  • НАУЧНО ДОКАЖАН
  • ИСКЛУЧИВО ПРЕЦИЗЕН
  • ЕДНОСТАВЕН ЗА РАЗБИРАЊЕ

На консултација со сертифициран советник (Сања или Мирослав) ќе добиеш опис на своите преференции на размислување и препораки за нивна практична примена.

Ќе бидеш свесен/на за своите преференции што ќе ти овозможи да го оствариш својот полн потенцијал во областите кои навистина ти одговараат.

ТУКА СМЕ ЗА ДА ТЕ ПОДДРЖИМЕ

Свесни за значењето на одлуката која треба да ја донесеш, а имајќи ја предвид и моменталната ситуација, одлучивме да ти го понудиме NBI™ по единствена цена до крајот на јуни 2020 година и тоа од 4.650,00 денари (во оваа цена е вклучен голем попуст + една педагошка средба со Драгана).

NBI™ инструментите се достапни на светско ниво. Покрај примената во Македонија, тие успешно се применуваат од нашите соработници во соседството и тоа СрбијаХрватска и во Босна и Херцеговина.