КРЕИРАМЕ ЖИВОТ СВЕСНО!

КО-КРЕАТОРИ

“Апсорбирај го тоа што е корисно. Отфрли го она што не е. Додади го тоа што е уникатно твое.”

– БРУС ЛИ

ЗАДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

Поединци кои ги надградија своите меки вештини и особено вештините за јавно говорење (јавни личности, претприемачи и професионалци од различни области).

Поединци кои станаа свесни за своите мисли, емоции и преференции на размислување во различен вид односи.

Компании кои ја подобрија мотивацијата, духот, внатрешната комуникација, синергијата и продуктивноста на нивниот тим, како и различните видови вештини за надворешна комуникација.

НАСТАНИ ЗА ПЕРИОДОВ ШТО СЛЕДУВА

ИНТЕРАКТИВНА СРЕДБА

Секоја прва сабота во месецот организираме интерактивна средба.

 

Време на одржување: 11.00-13.00 часот

БЕСПЛАТЕН ВЛЕЗ само за регистрираните клиенти за некоја од услугите

ИСТРАЖИ ГО СВЕТОТ

Индивидуални средби, зајакнување на тимот (team-building), групни курсеви (работилници) и едукативни / мотивациски настани

КО-КРЕАТОРИ

“КО-КРЕАТОРИ” – КЛУБ ЗА ЕДУКАЦИЈА, МОТИВАЦИЈА И ЛИЧЕН РАЗВОЈ