Настан

Креираме живот свесно

14.09.2019, 19:00 Јавна Соба/Public Room

Агенда

18:30 - 19:00

Регистрација

19:00 - 19:45

Претставување на клубот и запознавање со Сања, Билјана, Драгана, Даринка и Мирослав

19:45-20:30

Коктел

Image